30 Aug 2010

the script!

zaza at 10:39 pm

2 angels shot me

6 Aug 2010

bitch, please.

zaza at 3:18 pm

2 angels shot me